The Resistance Banker

Ngân Hàng Kháng Chiến

- Đạo diễn: Joram Lürsen

- Tác giả kịch bản: Marieke van der Pol,Thomas van der Ree

- Ngày phát hành: 08/03/2018

- Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.1/10

Tóm tắt:

The Resistance Banker (Ngân Hàng Kháng Chiến) là một bộ phim truyền hình Hà Lan năm 2018 do Joram Lürsen đạo diễn. Bộ phim dựa trên cuộc đời của chủ ngân hàng Walraven van Hall, người đã tài trợ cho kháng chiến Hà Lan trong Thế chiến thứ hai....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Pierre Bokma    ...  Meinoud Rost van Tonningen
Jacob Derwig    ...  Gijs van Hall
http://www.asd.com.vn Barry Atsma    ...  Walraven van Hall
Raymond Thiry    ...  van den Berg