The Shadow Effect

Hiệu Ứng Bóng Ma

- Đạo diễn: Amariah Olson / Obin Olson

- Tác giả kịch bản: Chad Law, Evan Law, George Abbott Clark (Additional character development and dialogue by), Tony Feole (screenplay)

- Ngày phát hành: 02/05/2017

- Thể loại: Hồi hộp, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.4/10

Tóm tắt:

Gabriel sớm nhận ra những kẻ anh giết trong giấc mơ của mình thì ngoài đời họ đều nhận một kết quả tương tự sau khi tham gia một chương trình thí nghiệm của chính phủ. Khi mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng và không thể kiểm soát, Gabriel quyết định phải đối mặt với sự thật và phải kết thúc nó....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Cam Gigandet    ...  Gabriel Howarth
http://www.asd.com.vn Jonathan Rhys Meyers    ...  Reese
Brit Shaw    ...  Brinn Howarth
http://www.asd.com.vn Michael Biehn    ...  Sheriff Hodge