The Spy

Điệp Viên Thế Chiến

- Đạo diễn: Jens Jonsson

- Tác giả kịch bản: Harald Rosenløw-Eeg,Jan Trygve Røyneland

- Ngày phát hành: 18/10/2019

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội, Hồi hộp

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Sonja Wigert, Scandinavia's most acclaimed female movie star, enlists as a spy for Swedish intelligence but ends up becoming entangled with the German Reichskommissar Terboven....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Ingrid Bolsø Berdal    ...  Sonja Wigert
Rolf Lassgård    ...  Akrell
Damien Chapelle    ...  Andor Gellert
Alexander Scheer    ...  Josef Terboven
Erik Hivju    ...  Sigvald Hansen
Edvin Endre    ...  Patrik