The Stanford Prison Experiment

Thí Nghiệm Ở Nhà Tù Stanford

- Đạo diễn: Kyle Patrick Alvarez

- Tác giả kịch bản: Tim Talbott, Philip Zimbardo (based on the book "The Lucifer Effect")

- Ngày phát hành: 17/07/2015

- Thể loại: Hồi hộp, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.9/10

Tóm tắt:

Bộ phim kể về việc chọn lựa 24 sinh viên để thực hiện một thí nghiệm dựa trên việc đánh giá hành vi và thái độ của các sinh viên đó sau khi họ được phân chia ngẫu nhiên trở thành Quản Ngục hay Tù Nhân....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Olivia Thirlby    ...  Dr. Christina Maslach
Tye Sheridan    ...  Peter Mitchell - Prisoner 819
http://www.asd.com.vn Ezra Miller    ...  Daniel Culp - Prisoner 8612
http://www.asd.com.vn Michael Angarano    ...  Christopher Archer
http://www.asd.com.vn Billy Crudup    ...  Dr. Philip Zimbardo
Nicholas Braun    ...  Karl Vandy
http://www.asd.com.vn Keir Gilchrist    ...  John Lovett