Phim bộ

The Taoism Grandmaster (46/46)

Huyền Môn Đại Sư (46/46)

- Đạo diễn: Lương Thắng Quyền

- Tác giả kịch bản: Lương Thắng Quyền

- Ngày phát hành: 21/05/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa......

Phân vai

Đông Mộng Thực    ...  
Vương Mộng Trúc    ...  Đông Hoàng Phi Phi
Charlie Hunnam    ...  Trương Lăng