The Third Murder

Kẻ Sát Nhân Thứ 3

- Đạo diễn: Hirokazu Koreeda

- Tác giả kịch bản: Hirokazu Koreeda

- Ngày phát hành: 09/09/2017

- Thể loại: Hình sự, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Tóm tắt:

Misumi has a criminal record dating back many years and is now under the spotlight again. It looks like an open and shut case, for Misumi has confessed to the new charge. Enter prominent lawyer Shigemori, who harbours other ideas, which could mean the difference between life and death....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Kôji Yakusho    ...  Misumi
Suzu Hirose    ...  Sakie Yamanaka
Masaharu Fukuyama    ...  Tomoaki Shigemori
Yuki Saitô    ...  Yamanaka Mitsue