The Treacherous

Vương Triều Dục Vọng

- Đạo diễn: Kyu-Dong Min

- Tác giả kịch bản: Yoon-Seong Lee, Kyu-dong Min

- Ngày phát hành: 21/05/2015

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Lịch sử

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Phim nói về Yeonsangun, vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử Hàn Quốc, từng tàn sát hàng loạt học giả trong 11 năm trị vì. Ông còn tuyển hàng ngàn cô gái vào cung làm tam cung lục viện để thỏa mãn dục vọng.

...

Phân vai

Ji-hun Ju    ...  Im Sung-jae
Kang-woo Kim    ...  Yeonsan
Ho-jin Chun    ...  Im Sa-hong
Ji-yeon Lim    ...  Dan-hee