The Wind

Vùng Đất Ma Quái

- Đạo diễn: Emma Tammi

- Tác giả kịch bản: Teresa Sutherland

- Ngày phát hành: 10/09/2018

- Thể loại: Kinh dị, Hồi hộp, Cao bồi Viễn Tây

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Một người phụ nữ đồng bằng phải đối mặt với sự khắc nghiệt và biệt lập của vùng đất chưa được khai phá ở biên giới phía Tây cuối những năm 1800... ...

Phân vai

Caitlin Gerard    ...  Lizzy Macklin
Ashley Zukerman    ...  Isaac Macklin
Julia Goldani Telles    ...  Emma Harper
Miles Anderson    ...  The Reverend