The Wind

Vùng Đất Ma Quái

- Đạo diễn: Emma Tammi

- Tác giả kịch bản: Teresa Sutherland

- Ngày phát hành: 10/09/2018

- Thể loại: Cao bồi Viễn Tây, Hồi hộp, Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Một người phụ nữ đồng bằng phải đối mặt với sự khắc nghiệt và biệt lập của vùng đất chưa được khai phá ở biên giới phía Tây cuối những năm 1800... ...

Phân vai

Miles Anderson    ...  The Reverend
Julia Goldani Telles    ...  Emma Harper
Ashley Zukerman    ...  Isaac Macklin
Caitlin Gerard    ...  Lizzy Macklin