Things to Come

Chuyện Mai Sau

- Đạo diễn: Mia Hansen-Løve

- Tác giả kịch bản: Mia Hansen-Løve

- Ngày phát hành: 16/03/2016

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Một người phụ nữ trung niên phải đối mặt những thử thách trong hôn nhân, công việc và mối quan hệ với mẹ....

Phân vai

Edith Scob    ...  Yvette
http://www.asd.com.vn Isabelle Huppert    ...  Nathalie Chazeaux
André Marcon    ...  Heinz