Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory

Tom and Jerry: Willy Wonka Và Nhà Máy Socola

- Đạo diễn: Spike Brandt

- Tác giả kịch bản: Gene Grillo

- Ngày phát hành: 28/06/2017

- Thể loại: Hài hước, Gia đình, Hoạt hình, Phiêu lưu mạo hiểm

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.5/10

Tóm tắt:

 Tom và Jerry sẽ giúp Charlie Bucket đạt được một chiếc vé Vàng và bí mật đi cùng anh ta vào nhà máy sô cô la của Willy Wonka để ngăn chặn một trong những đối thủ của Wonka trộm cắp một viên kẹo đặc biệt gọi là Gobstopper Everlasting....

Phân vai

Mick Wingert    ...  Mr. Slugworth
Lincoln Melcher    ...  Charlie Bucket
Jess Harnell    ...  Grandpa Joe
JP Karliak    ...  Willy Wonka