Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners - Too-Rye-Ay

Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners - Too-Rye-Ay

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1982

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 CD11. Dexys Midnight Runners. The Celtic Soul Brothers (More, Please, Thank You).flac  ...  (p)
2 CD21. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. T.S.O.P. (BBC in Concert).flac  ...  (p)
3 CD12. Dexys Midnight Runners. Let's Make This Precious.flac  ...  (p)
4 CD22. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Burn It Down (BBC in Concert).flac  ...  (p)
5 CD13. Dexys Midnight Runners. All In All (This One Last Wild Waltz).flac  ...  (p)
6 CD23. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Let's Make This Precious (BBC in Concert).flac  ...  (p)
7 CD14. Dexys Midnight Runners. Jackie Wilson Said (I'm In Heaven When You Smile).flac  ...  (p)
8 CD24. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Jackie Wilson Said (BBC in Concert).flac  ...  (p)
9 CD15. Dexys Midnight Runners. Old.flac  ...  (p)
10 CD25. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Come On Eileen (BBC in Concert).flac  ...  (p)
11 CD26. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Soon (BBC in Concert).flac  ...  (p)
12 CD16. Dexys Midnight Runners. Plan B.flac  ...  (p)
13 CD27. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Plan B (BBC in Concert).flac  ...  (p)
14 CD17. Dexys Midnight Runners. I'll Show You.flac  ...  (p)
15 CD28. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Geno (BBC in Concert).flac  ...  (p)
16 CD18. Dexys Midnight Runners. Liars A To E.flac  ...  (p)
17 CD29. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Respect (BBC in Concert).flac  ...  (p)
18 CD19. Dexys Midnight Runners. Until I Believe In Soul.flac  ...  (p)
19 CD210. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Old (BBC in Concert).flac  ...  (p)
20 CD110. Dexys Midnight Runners. Come On Eileen.flac  ...  (p)
21 CD211. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. The Celtic Soul Brothers (BBC in Concert).flac  ...  (p)
22 CD111. Dexys Midnight Runners. Love Part 2.flac  ...  (p)
23 CD212. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. There, There My Dear (BBC in Concert).flac  ...  (p)
24 CD112. Dexys Midnight Runners. Dubious.flac  ...  (p)
25 CD213. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Show Me (BBC in Concert).flac  ...  (p)
26 CD113. Dexys Midnight Runners. T.S.O.P..flac  ...  (p)
27 CD214. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. I'll Show You (BBC in Concert).flac  ...  (p)
28 CD114. Dexys Midnight Runners. Let's Get This Straight From The Start.flac  ...  (p)
29 CD215. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Let's Make This Precious (BBC Session).flac  ...  (p)
30 CD115. Dexys Midnight Runners. Old (Live at the Shaftesbury Theatre, London).flac  ...  (p)
31 CD216. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Jackie Wilson Said (BBC Session).flac  ...  (p)
32 CD116. Dexys Midnight Runners. Respect (Live at the Shaftesbury Theatre, London).flac  ...  (p)
33 CD217. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. All In All (BBC Session).flac  ...  (p)
34 CD117. Dexys Midnight Runners. Let's Make This Precious (Original Version).flac  ...  (p)
35 CD218. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Old (BBC Session).flac  ...  (p)
36 CD219. Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners. Reminisce (Part 1).flac  ...  (p)