Phim bộ

Travelers Season 2 (05/12)

Kẻ Du Hành Phần 2 (05/12)

- Đạo diễn: Brad Wright

- Tác giả kịch bản: MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Eric McCormack

- Ngày phát hành: 16/10/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Khoa học giả tưởng, Hồi hộp, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.6/10

Tóm tắt:

Trong tương lai cách đây hàng trăm năm, những con người sống sót đã tìm ra cách đưa tiềm thức ngược thời gian vào những con người ở thế kỷ 21. Những người du hành này chiếm lấy cuộc sống của những người khác trong khi cố gắng giúp loài người tránh tương lai khủng khiếp.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn MacKenzie Porter    ...  Marcy Warton
Nesta Cooper    ...  Carly Shannon
http://www.asd.com.vn Eric McCormack    ...  Grant MacLaren
Jared Abrahamson    ...  Trevor Holden
Reilly Dolman    ...  Philip Pearson