Tremors: A Cold Day in Hell

Rồng Đất 6: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục

- Đạo diễn: Don Michael Paul / Don Michael Paul

- Tác giả kịch bản: John Whelpley

- Ngày phát hành: 01/05/2018

- Thể loại: Kinh dị, Khoa học giả tưởng, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.1/10

Tóm tắt:

Phần tiếp theo tìm thấy Burt Gummer và con trai Travis tại một trạm nghiên cứu từ xa, nơi họ phải chiến đấu với quái vật Graboids đã được biến thành vũ khí sống....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Tanya van Graan    ...  Dr. Rita Sims
http://www.asd.com.vn Jamie Kennedy    ...  Travis Welker
http://www.asd.com.vn Michael Gross    ...  Burt Gummer
Greg Kriek    ...  Dutch