Phim bộ

Truth Be Told (08/08)

Vén Màn Sự Thật (08/08)

- Đạo diễn: Octavia Spencer

- Tác giả kịch bản: Octavia Spencer,Lauren Neustadter,Reese Witherspoon,Nichelle D. Tramble,Kristen Campo,Jenno Topping

- Ngày phát hành: 06/12/2019

- Thể loại: Phim Bộ Anh-Mỹ, Hình sự, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.3/10

Phân vai

http://www.asd.com.vn Lizzy Caplan    ...  Lanie Burhman
http://www.asd.com.vn Aaron Paul    ...  Warren Cave
http://www.asd.com.vn Elizabeth Perkins    ...  Melanie Cave
http://www.asd.com.vn Michael Beach    ...  Ingram Rhoades
http://www.asd.com.vn Mekhi Phifer    ...  Markus Knox
http://www.asd.com.vn Tracie Thoms    ...  Desiree Scoville
http://www.asd.com.vn Octavia Spencer    ...  Poppy Parnell