Under the Riccione Sun

Dưới Nắng Vàng Riccione

- Đạo diễn: Antonio Usbergo / Niccolò Celaia

- Tác giả kịch bản: Enrico Vanzina,Caterina Salvadori,Ciro Zecca

- Ngày phát hành: 01/07/2020

- Thể loại: Hài hước, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Trong khi đi nghỉ tại bãi biển ở Riccione, một nhóm tuổi teen trở thành bạn bè và giúp nhau xoay xở cả trong chuyện yêu đương lẫn mớ rắc rối mùa hè....

Phân vai

Andrea Roncato    ...  Gualtiero
Cristiano Caccamo    ...  Ciro
Lorenzo Zurzolo    ...  Vincenzo
Saul Nanni    ...  Marco
Luca Ward    ...  Lucio
Isabella Ferrari    ...  Irene