Phim bộ

Unorthodox (04/04)

Rũ Bỏ (04/04)

- Đạo diễn: Anna Winger

- Tác giả kịch bản: Anna Winger,Henning Kamm

- Ngày phát hành: 26/03/2020

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Tóm tắt:

Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng Hasidim ở New York, Esty chật vật sau một năm đầu của cuộc hôn nhân không có kết quả. Cô trốn chạy đến Berlin và tìm thấy tự do mới....

Phân vai

Shira Haas    ...  Esther Shapiro
Tamar Amit-Joseph    ...  Yael Roubeni
Aaron Altaras    ...  Robert
Ronit Asheri    ...  Malka Schwarz
Felix Mayr    ...  Mike
Amit Rahav    ...  Yakov Shapiro
Alex Reid    ...  Leah Mandelbaum Schwartz