Urzila Carlson: Overqualified Loser

Urzila Carlson: Kẻ Thất Bai Vượt Chuẩn

- Đạo diễn: Hayden Guppy

- Tác giả kịch bản: Hayden Guppy

- Ngày phát hành: 14/07/2020

- Thể loại: Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Cây hài độc thoại Urzila Carlson khiến khán giả cười không ngớt với suy nghĩ về chọn lại người cho "The Biggest Loser", hối hận phim khiêu dâm và cơn nôn nao do rượu hộp....

Phân vai

Urzila Carlson    ...