Van Phung Tieng Hat Voi Cung Dan

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 03/05/1994

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng