Waiting for the Barbarians

Chờ Người Man Rợ

- Đạo diễn: Ciro Guerra

- Tác giả kịch bản: Ciro Guerra

- Ngày phát hành: 06/09/2019

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.9/10

Tóm tắt:

Tại một tiền đồn biên giới bị cô lập, một quan tòa thuộc địa của một đế chế vô danh bị khiếp sợ khi một đại tá quân đội đến tìm cách thẩm vấn người dân địa phương về một cuộc nổi dậy sắp xảy ra, sử dụng các chiến thuật tàn ác khiến quan tòa khiếp sợ....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Mark Rylance    ...  The Magistrate
http://www.asd.com.vn Johnny Depp    ...  Colonel Joll
http://www.asd.com.vn Robert Pattinson    ...  Officer Mandel
http://www.asd.com.vn Greta Scacchi    ...  Mai
http://www.asd.com.vn Sam Reid    ...  The Lieutenant
http://www.asd.com.vn Harry Melling    ...  Garrison Soldier
Bill Milner    ...  Garrison Soldier