Walk with Me

Bước Chân An Lạc

- Đạo diễn: Max Pugh / Marc J. Francis

- Tác giả kịch bản: Marc Francis,Max Pugh

- Ngày phát hành: 11/05/2017

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.4/10

Tóm tắt:

Bước Chân An Lạc là bộ phim thiền định về một cộng đồng các nhà sư và chư Ni Phật giáo đã cống hiến đời mình để làm chủ được nghệ thuật chánh niệm với vị thầy nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh....

Phân vai

Thích Nhất Hạnh    ...  Thích Nhất Hạnh
http://www.asd.com.vn Benedict Cumberbatch    ...  Narrator