We Can Be Heroes

Cùng Làm Anh Hùng

- Đạo diễn: Robert Rodriguez

- Tác giả kịch bản: Robert Rodriguez

- Ngày phát hành: 25/12/2020

- Thể loại: Hành động, Khoa học giả tưởng, Gia đình

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.1/10

Tóm tắt:

Khi bọn xâm lược ngoài hành tinh bắt giữ các siêu anh hùng của Trái Đất, con cái của họ phải học cách hợp tác để cứu bố mẹ – và cả hành tinh....

Phân vai

YaYa Gosselin    ...  Missy Moreno
Lyon Daniels    ...  Noodles
Andy Walken    ...  Wheels
Hala Finley    ...  Ojo
Lotus Blossom    ...  A Capella
Dylan Henry Lau    ...  Slo-Mo