We Only Know So Much

Chúng Ta Quá Hiểu Nhau

- Đạo diễn: Donal Lardner Ward

- Tác giả kịch bản: Donal Lardner Ward,Elizabeth Crane Brandt

- Ngày phát hành: 23/06/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Câu chuyện rối ren trong một gia đình 3 thế hệ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống hôn nhân và gia đình......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jeanne Tripplehorn    ...  Jean Copeland
http://www.asd.com.vn Robert John Burke    ...  Hal
Jordan Carlos    ...  Reality Producer