X Men: Days of Future Past 4K

X-Men: Ngày Cũ Của Tương Lai 4K

- Đạo diễn: Bryan Singer

- Tác giả kịch bản: Simon Kinberg (screenplay), Jane Goldman

- Ngày phát hành: 23/05/2014

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.3/10

Tóm tắt:

Những nhân vật được yêu thích từ 3 phần trước của "X-Men" sẽ cùng với quá khứ của chính họ trong "X-men: Thế Hệ Thứ Nhất" tham gia cuộc đấu tranh khủng khiếp nhằm thay đổi quá khứ để cứu lấy tương lai.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jennifer Lawrence    ...  Raven / Mystique
Michael Fassbender    ...  Erik Lehnsherr
http://www.asd.com.vn James McAvoy    ...  Charles Xavier
http://www.asd.com.vn Hugh Jackman    ...  Logan / Wolverine