Zero Days

Lỗ Hổng

- Đạo diễn: Alex Gibney

- Tác giả kịch bản: Alex Gibney

- Ngày phát hành: 08/07/2016

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.8/10

Tóm tắt:

Một tài liệu tập trung vào Stuxnet, một phần của phần mềm độc hại cho máy tính tự sao chép mà Mỹ và Israel đã phát động để tiêu diệt một phần quan trọng của một cơ sở hạt nhân của Iran, và cuối cùng đã lan rộng ra ngoài mục tiêu dự định của nó....

Phân vai

Joanne Tucker    ...  NSA Character
Yossi Melman    ...  Himself