- Ngày sinh:

- Quốc gia:

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia

Phim bộ
7.8/10
2017

Phim Ipad
7.8/10
2017

Phim Ipad
8.6/10
2016

Phim Ipad
7.5/10
2016

7/10
2016

Phim Ipad
7/10
2016