Kim Ga-ram

- Ngày sinh:

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia

Phim bộ
6.7/10
2019

Phim Ipad
6.7/10
2019