Amy Adams

- Ngày sinh: 20/08/1974

- Quốc gia: Italy

- Các giải thưởng:

Được đề cử  1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Junebug năm 2006

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7/10
2014

Phim Ipad
7/10
2014