Anushka Sharma

- Ngày sinh: 01/05/1983

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia