Ayu Kitaura

- Ngày sinh:

- Quốc gia: Japan

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

8.1/10
2004

Phim Ipad
8.1/10
2004