Connie Nielsen

- Ngày sinh: 03/07/1965

- Quốc gia: Denmark

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

 

Các phim đã tham gia

8.3/10
2000