Dennis Quaid

- Ngày sinh: 09/04/1954

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Không chmt din viên đa năng, tài t có n cười xếch đến mang tai còn là nhc sĩ, vũ công, phi công, nhà t thin và mt tay golf có hng. Không bng cp, tng nghin ma túy, Dennis Quaid luôn biết cách vượt lên chính mình để tr thành mt ngôi sao ti Hollywood.

Dennis Quaid sinh ngày 9/4/1954 ti Houton, bang Texas, M. Ngay t khi còn hc ph thông ti Bellaire, anh đã hc din xut và tiếp tc theo đui môn ngh thut này ti Đại hc Houston. Vi mt thái độ cương quyết hiếm thy la tui đó, Quaid b hc trước khi tt nghip và ti Los Angeles, California để theo đui nghip din. Cuc sng ban đầu khá cht vt, nhưng ri mi th đã khác đi k t khi anh nhn được vai din trong phim Breaking Away vào năm 1979. Sau đó, anh bt đầu được chú ý vi phim The Right Stuff (1983).

Ni tiếng vi n cười xếch đến tn mang tai, Quaid là mt din viên đa năng, có th tham gia c phim hài và phim kinh đin. Nghip din ca anh dường như đã đạt ti đỉnh cao nht trong na cui thp k 80, vi nhng vai din để đời trong Enemy Mine, Innerspace và Great Balls of Fire.

Cng rn và bn lĩnh là thế nhưng Quaid tng gc ngã trước s cám d ca ma túy. Cocaine đã khiến cho s nghip ca anh tt dc không phanh vào nhng năm đầu thp k 90. Sau khi cai nghin thành công, Quaid tiếp tc ta sáng trong hàng lot phim sau đó và ánh hào quang li quay tr li vi anh trong nhng năm cui thp k 90. 

Ngoài vic đóng phim, Quaid còn là mt nhc sĩđã thành lp mt ban nhc có tên là Shark. Anh tng viết li bài hát cho 3 b phim mà anh tham gia. Bn rn là thế, nhưng tài t này vn kp hc lái máy bay và đã git lưng tm bng phi công.

Quaid cũng là mt tay golf có hng. Năm 2005, tp chí Golf Digest đưa anh vào danh sách nhng tay golf hàng đầu ti Hollywood. Anh còn lp ra mt gii đấu t thin có tên "Dennis Quaid Charity Weekend", nơi quy t nhiu nhân vt ni tiếng, vi mc đích quyên góp tin cho tr em nghèo và tàn tt.

Đã có 4 người ph n đi qua cuc đời Quaid. Năm 1978, anh kết hôn vi Pamela Jayne Soles, mt n din viên kém anh 4 tui, và chia tay vào năm 1983. Mãi 8 năm sau đó (1991) anh mi kết hôn vi Meg Ryan và có vi din viên này mt đứa con trai. Cuc hôn nhân ca h đi đến hi kết vào tháng 7/2001. Người ph n th ba là n din viên Lea Thompson. Quaid đính hôn và chung sng 3 năm vi Lea Thompson, nhưng không cưới. Năm 2004, anh kết hôn vi Kimberly Buffington, mt chuyên gia bt động sn và kém anh 18 tui. H đang sng chung ti Austin, Texas.

Các phim đã tham gia

6.9/10
2009

Phim Ipad
6.9/10
2009

6/10
2004

Phim Ipad
6/10
2004

Phim Ipad
6.4/10
1994