Diane Lane

- Ngày sinh: 22/01/1965

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử  1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Unfaithful năm 2003

Tiểu sử

Các phim đã tham gia