Emma Thompson

- Ngày sinh: 15/04/1959

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Được đề cử  4 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 1 giải Oscar:

1.Đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Howards End năm 1993

2.Được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim In the Name of the Father năm 1994

3.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Remains of the Day năm 1994

4.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Sense and Sensibility năm 1996

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
6.7/10
2010