Franka Potente

- Ngày sinh: 22/07/1974

- Quốc gia: Germany

- Các giải thưởng:

<td class="xl70" colspan="4" width="568" height="

Tiểu sử

Các phim đã tham gia