Gustaf Skarsgård

- Ngày sinh: 12/11/1980

- Quốc gia: Sweden

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia