Hyun Bin

- Ngày sinh: 25/09/1982

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia