Idina Menzel

- Ngày sinh: 30/05/1971

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia