Iko Uwais

- Ngày sinh: 12/02/1983

- Quốc gia: Indonesia

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia