Ji-won Ha

- Ngày sinh: 21/02/1978

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia