Jim Broadbent

- Ngày sinh: 24/05/1949

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Được đề cử 1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 1 giải Oscar:

1.Đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Iris năm 2002

Tiểu sử

Các phim đã tham gia