Judi Dench

- Ngày sinh: 09/12/1934

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Được đề cử  6 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 1 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Mrs Brown năm 1998

2.Đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Shakespeare in Love năm 1999

3.Được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Chocolat năm 2001

4.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Iris năm 2002

5.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Mrs Henderson Presents năm 2006

6.Được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Notes on a Scandal năm 2007

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.3/10
2017

Phim Ipad
6.3/10
2017

7/10
2016

Phim Ipad
7/10
2016