Kenneth Branagh

- Ngày sinh: 10/12/1960

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử 1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Henry V năm 1990

Tiểu sử

Các phim đã tham gia