Michael Sheen

- Ngày sinh: 05/02/1969

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
7.2/10
2010