Olga Kurylenko

- Ngày sinh: 14/11/1979

- Quốc gia: Ukraine

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

5.5/10
2015