Rami Malek

- Ngày sinh: 12/05/1981

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia