Ranbir Kapoor

- Ngày sinh: 28/09/1982

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia