Seo Ji-hye

- Ngày sinh:

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia