Sophie Okonedo

- Ngày sinh: 01/01/1969

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Được đề cử  1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Hotel Rwanda năm 2005

Tiểu sử

Các phim đã tham gia