S&M

Tóm tắt: ...
8.1/10
1999
Thể loại: Rock, Rock
Thời lượng:60 phút

Too-Rye-Ay

Tóm tắt: ...
7.96/10
1982
Thể loại: Pop, Rock, Rock, Pop
Thời lượng:60 phút

The Message

Tóm tắt: ...
8.64/10
1982
Thể loại: Funk / Soul, Hip Hop, Hip Hop, Funk / Soul
Thời lượng:60 phút

Architecture & Morality

Tóm tắt: ...
8.3/10
1981
Thể loại: Electronic, Electronic
Thời lượng:60 phút

Lady In Satin

Tóm tắt: ...
8.84/10
1958
Thể loại: Jazz, Jazz
Thời lượng:60 phút

The Wildest!

Tóm tắt: ...
8.88/10
1956
Thể loại: Jazz, Pop, Pop, Jazz
Thời lượng:60 phút

Get Behind Me Satan

Tóm tắt: ...
8.54/10
2005
Thể loại: Rock, Rock
Thời lượng:60 phút

Guero

Tóm tắt: ...
8.34/10
2005
Thể loại: Rock, Rock
Thời lượng:60 phút

Arulas

Tóm tắt: ...
8.38/10
2005
Thể loại: Electronic, Hip Hop, Electronic, Hip Hop
Thời lượng:60 phút

Aha Shake Heartbreak

Tóm tắt: ...
8.42/10
2004
Thể loại: Rock, Rock
Thời lượng:60 phút

Hot Fuss

Tóm tắt: ...
8.7/10
2004
Thể loại: Rock, Electronic, Rock, Electronic
Thời lượng:60 phút

Who Killed...The Zutons

Tóm tắt: ...
7.78/10
2004
Thể loại: Rock, Rock
Thời lượng:60 phút

Want Two

Tóm tắt: ...
7.9/10
2004
Thể loại: Pop, Rock, Rock, Pop
Thời lượng:60 phút

The College Dropout

Tóm tắt: ...
8.46/10
2004
Thể loại: Hip Hop, Hip Hop
Thời lượng:60 phút
Trang  1 2 3 4